چغندر،آنتی اکسیدان طبیعی

همه ی ما با چغندر در آشنایی داریم. در زمستان ها بیشتر ما نوعی چغندر به نام لبو را زیاد مصرف می کنیم.خوب است بدانیم که چغندر خواص درمانی زیادی دارد.