دیابت

دیابت و فلاونوئیدها

دیابت یک سندرم اختلال متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین است که توسط انسولین یا فقدان ترشح انسولین یا کاهش حساسیت بافت ها به انسولین به وجود می آید. شیوع جهانی دیابت طی دو دهه گذشته به نحو چشمگیري افزایش یافته است و از حدود 30 میلیون درسال  1985 ، به 177 میلیون مورد درسال 2000 …

دیابت و فلاونوئیدها Read More »