تصویر شاخص شاهدانه

مزایای بالقوه روغن شاهدانه برای سلامتی

روغن شاهدانه از گیاه شاهدانه برداشت می شود،اما پس از مدتی آن را با روغن های پایه ملایم میکنند وآن را به یک فراورده مناسب گیاهی،روغنی تبدیل می کنند.