چه قدر به سلامت روان خود اهمیت می‌دهید؟؟

این روزها، با اوضاع نابسامان اقتصادی، تغییر شیوه های زندگی و دلایل دیگر، بسیاری از ما دچار ناراحتی های روحی و روانی شده ایم. بسیاری اعتقاد بر این دارند که اهمیت به مسائل روانی کاری بیهوده و نادرست است! در صورتی که این تفکر به شدت غلط است! بسیاری از بیماری های جسمی، از بیماری های روحی ایجاد می‌شوند.