تماس با ما

تلفن تماس
9831-33932458+

تلفکس
9831-33932459+

info@pfkco.ir

http://instagram.com/dr.flavinea

دفتر مرکزی
ایـران- اصفهـان- بلوار دانـشگاه صنعتی- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- مجتمع تجاری‌سازی نوآوری- واحد 1

دفتر فروش
ایران- اصفهان- خیابان آمادگاه- ساختمان پارسه- طبقه دوم